VM Hälsa och Sjukvård

Hemsjukvård och sjuksköterske-
service med omtanke

Trygghet | Kontinuitet | Respekt

Jag vill veta mer

Avvikelserapportering

För anhöriga, patienter eller andra intressenter

Vill du göra en avvikelserapportering som vårdgivare? Klicka här.

 
Avvikelserapportering