VM Hälsa och Sjukvård

Hemsjukvård och sjuksköterske-
service med omtanke

Trygghet | Kontinuitet | Respekt

Jag vill veta mer

Ledningssystem

Basfakta om VM Hälsa och sjukvård 

VM hälsa och sjukvård erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster inom SÄBO, LSS och hemsjukvård. Vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar där vi tar över ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna upp till distriktsköterskenivå dygnet runt, till lösningar där vi enbart utför sjuksköterskeinsatser jourtid eller dagtid. Vill du veta mer om vad VM kan erbjuda är du välkommen att kontakta oss. Vi bedriver idag basal hemsjukvård i Vällingby, Bromma, Spånga, Hässelby, Grimsta och Blackeberg och har ca 350 patienter inskrivna i hemsjukvården. Vår strävan är att inom dessa områden ha de nöjdaste kunderna och anhöriga.

VMs arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem

För att kvalitetssäkra vården så är det en självklarhet att vi har rutiner för avvikelsehantering. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning SOSFS 2011:9.

Interna avvikelser fylls i utav den som upplevt eventuell brist och denna skickas sedan direkt till verksamhetschefen som har ett åtgärdsprogram för detta.

Externa avvikelser från patienter/anhöriga eller övriga aktörer görs på samma sätt via en avvikleserapport.

Vi använder ledningssystemet för att det är verktyget för att uppnå kvalité. Systemet används på följande sätt:

    • För att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
    • För att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
    • Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner och checklistor som vi följer för att leverera god kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys och egenkontroll.

Ladda ner Patientsäkerhetsberättelse, år 2019

Medarbetare

Alla våra medarbetare har långvarig yrkeserfarenhet av att arbeta inom hemsjukvården. Det finns undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor. För tillfället är vi tre stycken undersköterskor och tre stycken sjuksköterskor som arbetar i ett nära samarbete.

Vi har även en allmänspecialistläkare som arbetar tillsammans med oss och är då helt tillgänglig för hemsjukvårdspatienterna.

Styrelse och ekonomi

För information om styrelse och ekonomi, vänligen se information under följande länk: https://www.allabolag.se.

Läs mer om SOSFS 2011:9 här.

Avvikelserapportering