VM Hälsa och Sjukvård

Hemsjukvård och sjuksköterske-
service med omtanke

Trygghet | Kontinuitet | Respekt

Jag vill veta mer

Aktuella uppdateringar

4 maj 2020

Covid-19 - vårdhygieniska rutiner inom hemtjänst

Till dig som arbetar inom hemtjänst eller vårdar våra äldre och sköra i hemmet. Vänligen ta del av dessa aktuella riktlinjer gällande basala hygienrutiner samt omhändertagande av covid-19 patient.

Omhändertagna av Covid-19 i hemtjänsten
20 mars 2020

Vi tar över hemsjukvården för patienter som är listade på Västervårdens husläkarmottagning

I maj 2020 kommer VM hälsa och sjukvård att ta över hemsjukvården för patienter som är listade på Västervårdenshusläkarmottagning. För dig som redan är patient i hemsjukvården innebär det att du kommer få besök av vårt team av sköterskor, i övrigt behöver du inte göra några aktiva val. Du kommer fortfarande vara listad hos Västervårdenshusläkarmottagning och ha kvar din nuvarande distriktsläkare.

Som patient och anhörig hälsar vi er hjärtligt välkomna. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss.

24 mars 2020

VM hälsa och sjukvårds strategier vid konstaterad och misstänkt Covid-19

Personal som är anställd hos VM hälsa och sjukvård

Samtlig personal stannar hemma vid symtom av Covid -19. All personal på VM har genomgått Karolinska institutets 2-stegs webutbildning gällande basala hygienrutiner och smittvägar https://utbildning.ki.se/e-utbildningar-om-covid-19 Arbetsledningen får information direkt från Vårdgivarguiden samt Almega Vårdföretagarna gällande Covid -19. Personalen informeras fortlöpande varje morgon om nyheter gällande Covid-19. För att säkerhetsställa full kapacitet i hemsjukvården så introduceras tre stycken nyanställda undersköterskor med adekvat erfarenhet.

Patienter som är inskrivna hos VM hälsa och sjukvård

Årsprovtagning och olika uppföljningar som inte är akuta skjuts framåt i tiden. Clinical Frailty skalan används för att klassificera patienterna. Verksamhetschefen och hemsjukvårdsläkaren anser att den största medicinska risken för äldre kroniskt sjuka patienter med Covid -19 är intorkning. Intorkning är relativt lätt att behandla i hemmet, därför har VM hälsa och sjukvård köpt in all medicinskteknisk utrustning för att kunna säkerställa vätskeintaget intravenöst. Vid mer komplicerade fall konsulteras ASIH.

Vid misstänkt och konstaterat Covid -19 smittad patient i hemsjukvården

Vid frågor gällande patienter kontaktar VM 1177 eller frågor gällande Covid – 19 kontaktas 113 13. Checklista vad personalen ska ha på sig:

  • Tillämpar basala hygienrutiner.
  • Skyddsglasögon 3M 2890
  • Halvmask 3M 4251
  • Besöksrock astnonwoven mörkblå, utanpå det förkläde Klinion vit
  • Handske klinion vinyl puderfri
  • Skoskydd ast 41cm 50my blå, dessa används även som hårnät

Alla engångsartiklar kasseras efter besöket. Glasögon och halvmask rengörs efter varje patientkontakt med tillhörande engångsrengörings servetter 3M face seal cleaner.

Vi uppdaterar med de senaste uppdateringarna.

Avvikelserapportering