Våra tjänster

VM Hälsa och sjukvård

VM hälsa och sjukvård erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster inom SÄBO, LSS och hemsjukvård. Vår strävan är att inom dessa områden ha de nöjdaste kunderna och anhöriga.

Vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar där vi tar över ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna upp till distriktsköterskenivå dygnet runt, till lösningar där vi enbart utför sjuksköterskeinsatser jourtid eller dagtid. Vill du veta mer om vad VM kan erbjuda är du välkommen att kontakta oss.

 

Vad kan vi erbjuda? 

Vi kan erbjuda distriktsköterska, sjuksköterska eller undersköterskekompetens. Våra sköterskor har en mycket lång erfarenhet och med vår samlade kompetens kan vi erbjuda dig en trygg och säker vård.

Är ni i behov av sjuksköterska eller behöver ni en internutbildning? Oavsett behov skräddarsyr vi efter just era behov. För mer information är ni välkomna att kontakta oss på kjell@vmhalsasjukvard.se

Sjuksköterska

Hemsjukvård

Translate »