Ledningssystem

Basfakta om VM 

VM hälsa och sjukvård erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster inom SÄBO, LSS och hemsjukvård. Vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar där vi tar över ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna upp till distriktsköterskenivå dygnet runt, till lösningar där vi enbart utför sjuksköterskeinsatser jourtid eller dagtid. Vill du veta mer om vad VM kan erbjuda är du välkommen att kontakta oss. Vi bedriver idag basal hemsjukvård i Vällingby, Bromma, Spånga, Hässelby, Grimsta och Blackeberg och har ca 170 patienter inskrivna i hemsjukvården. Vår strävan är att inom dessa områden ha de nöjdaste kunderna och anhöriga.

VMs arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem

För att kvalitetssäkra vården så är det en självklarhet att vi har rutiner för avvikelsehantering. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning SOSFS 2011:9

Interna avvikelser fylls i utav den som upplevt eventuell brist och denna skickas sedan direkt till verksamhetschefen som har ett åtgärdsprogram för detta.

Externa avvikelser från patienter/Anhöriga eller övriga aktörer görs på samma sätt via länk (länk till dokument här)

Vi använder ledningssystemet för att det är verktyget för att uppnå kvalité. Systemet används på följande sätt:

För att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet

För att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner och checklistor som vi följer för att leverera god kvalitet.  Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys och egenkontroll.

 Medarbetare

Alla våra medarbetare har långvarig yrkeserfarenhet av att arbeta inom hemsjukvården. Det finns undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor. För tillfället är vi tre stycken undersköterskor och tre stycken sjuksköterskor som arbetar i ett nära samarbete. 

Vi har även en allmänspecialistläkare som arbetar tillsammans med oss och är då helt tillgänglig för hemsjukvårdspatienterna. 

Ägare

VM är ett privatägt aktiebolag som grundades hösten 2018 av Kjell och Maria Silvnäs. Verksamhetschef för VM Hälsa och sjukvård AB, nedan kallad VM är Maria Silvnäs– som varit bemanningsansvarig inom hemsjukvården på Råcksta Vällingby Närvårdsmottagning i sju år. Maria har varit anställd inom PTJ koncernen sedan december 2006. Legitimerad sjuksköterska sedan januari – 2006, nu pågående distriktssköterskeutbildning på 50% på distans klar VT – 2020. 

VM drivs tillsammans med Kjell Silvnäs, undersköterska sedan VT – 2002, och har arbetat inom hemsjukvården 2002–2010, därefter varit gruppchef inom äldreomsorgen 2010–2014. 2014–2017 personalchef inom personlig assistans. Sedan april 2017 arbetat som konsultchef/gruppchef inom läkarbemanning. Kjell har genomgått flertalet chefsutbildningar och arbetsrättsutbildningar.

 

Styrelse och ekonomi se under följande länk: https://www.allabolag.se

Translate »